Център гр. Сливен ::

Възложител ::

Община Сливен

Местоположение ::

ЦГЧ, гр. Сливен

Реализация ::

2015г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект Ст. Стамов
Архитект М. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

50 000 кв.м.