Хотел "Soli invicto" ::

Възложител ::

"Едоардо Миролио"ЕООД

Местоположение ::

с. Еленово, Община Нова Загора

Реализирана ::

2007

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Сарако

Площ ::

РЗП - 1 400 кв.м.