Офис сграда "Строй-консулт" ::

Възложител ::

"Строй-консулт" ЕООД

Местоположение ::

бул."Банско шосе", гр. Сливен

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 2 500 кв.м.