Свинеферма „Еко Асорти" ::

Възложител ::

„Еко Асорти - 05” ЕООД

Местоположение ::

с. Мечкарево, Община Сливен

Реализация:

2015 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 2000 кв.м.