Предприятие "Пенелопа" ::

Възложител ::

"Пенелопа груп"ЕООД

Местоположение ::

гр. Сливен

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 3000 кв.м.