Информационен център ::

Възложител ::

ПП "Сините камъни"

Местоположение ::

гр. Сливен

Фаза ::

Идеен проект

Проектант ::

Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 789 кв.м.