Зали за тържества "Secret garden" ::

Възложител ::

"Ara - foods"

Местоположение ::

Пром. зона, гр. Сливен

Реализация ::

2009 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов