Автосервиз ::

Възложител ::

"Гарант Б" ЕООД

Местоположение ::

гр. Сливен

Реализация ::

2011г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 300 кв.м.