Шоурум и сервиз "Renault" ::

Възложител ::

Виа Рационис

Местоположение ::

гр. Сливен

Реализация ::

2007г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 640 кв.м.