Предприятие "Гурцов" ::

Възложител ::

"Гурцов"ООД

Местоположение ::

гр. Сливен

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 2 900 кв.м.