Еднофамилна къща ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

гр. Сливен

Реализация ::

2015г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 350 кв.м.