Супермаркет "Апетит" ::

Възложител ::

ЕТ "ПАРКОМ - Петър Стефанов"

Местоположение ::

кв."Българка", гр. Сливен

Реализация ::

2011г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 792 кв.м.