Вилна сграда ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

с.Медвен, Община Котел

Фаза ::

Технически проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект Д. Койнова

Площ ::

РЗП - 300 кв.м.