Жилищна сграда "Пенелопа" ::

Възложител ::

"Пенелопа"ЕООД

Местоположение ::

гр. Нова Загора

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 4 020 кв.м.