Жилищна сграда "Строй-консулт" ::

Възложител ::

"Строй-консулт"ЕООД

Местоположение ::

кв."Колю Фичето", гр. Сливен

Реализация ::

2015 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 3 500 кв.м.