Многофункционална сграда ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

гр. Сливен

Фаза ::

Технически проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 7 600 кв.м.