СБАЛ пластична хирургия ::

Възложител ::

МБАЛ "Д-р Пенкови"ООД

Местоположение ::

бул."Х. Димитър", гр. Сливен

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 1 580 кв.м.