МБАЛ "Хаджи Димитър" ::

Възложител ::

МБАЛ "Д-р Пенкови"ООД

Местоположение ::

пл."Съби Димитров", гр. Сливен

Реализация ::

2008г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект Д. Койнова

Площ ::

РЗП - 7 100 кв.м.

 

 
|