МБАЛ и МЦ "Меден рудник" ::

Възложител ::

МБАЛ "Д-р Пенкови"ООД

Местоположение ::

ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас

Реализация ::

2014 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 14 300 кв.м.