Предприятие "Евромебел" ::

Възложител ::

"Евромебел"ООД

Местоположение ::

бул."Банско шосе", гр. Сливен

Реализация ::

2006г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 3 300 кв.м.