Фотоволтаичен парк ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

с.Чинтулово, Община Сливен

Фаза ::

В реализация

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 10 500 кв.м.