Предприятие "Техномашинженеринг" ::

Възложител ::

"Техномашинженеринг"ЕООД

Местоположение ::

кв."Речица", гр. Сливен

Фаза ::

Технически проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 6 500 кв.м.