Шоурум и сервиз "Peugeot" ::

Възложител ::

София Франс Ауто

Местоположение ::

бул."Банско шосе", гр. Сливен

Реализация ::

2009г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 1 100 кв.м.