Винарска изба ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

Община Сливен

Фаза ::

Идеен проект

Проектанти ::

Архитект П. Койнов
Архитект М. Коинов

Площ ::

РЗП - 2 000 кв.м.