Винарска изба "Едоардо Миролио" ::

Възложител ::

"Е. Мирольо"ЕООД

Местоположение ::

с. Еленово, Община Нова Загора

Реализация ::

2005г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Сарако

Площ ::

РЗП - 4 500 кв.м.