Винарска изба "Росиди" ::

Възложител ::

"Росиди"ООД

Местоположение ::

с.Николаево, Община Сливен

Фаза ::

Техничвски проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

РЗП - 1 900 кв.м.