ЗРП кв."Ст.Заимов - Север" ::

Възложител ::

Община Сливен

Местоположение ::

кв."Ст.Заимов - Север", гр. Сливен

Фаза ::

Окончателен проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

35 000 кв.м.