ЗРП с. "Злати Войвода" ::

Възложител ::

Община Сливен

Местоположение ::

с.Злати Войвода, Община Сливен

Фаза ::

Окончателен проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект Д. Койнова

Площ ::

849 000 кв.м.