Хотел "Soli invicto" ::

Възложител ::

"Едоардо Миролио" ЕООД

Местоположение ::

с.Еленово, Община Нова Загора

Реализация ::

2007 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Сарако