Кафе "Bizarre" ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

бул."Хр. Ботев", гр. Сливен

Реализация ::

2006 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов