Шоурум "Евромебел" ::

Възложител ::

"Евромебел" ООД

Местоположение ::

бул."Банско шосе", гр. Сливен

Реализация ::

2006 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов