Кафе "Downstairs" ::

Възложител ::

"Срой-Консулт" ЕООД

Местоположение ::

бул."Х. Димитър", гр. Сливен

Реализация ::

2005 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов