Архитекти Койнови ::

Арх. Георги Койнов се дипломира във „ВИСИ”- София през 1969г. Работи дълги години в Проектантска организация - гр.Сливен. През 1989г. съвместно с арх. Даниела Койнова основава самостоятелно проектантско бюро. Автор е на емблематични за града обекти и е носител на множество награди и номинации. През 2004г. към бюрото се присъединяват дипломиралите се в „УАСГ”- София, арх. Мартин Койнов и арх. Петър Койнов.
Днес Архитектурно проектантско бюро „Койнови” съчетава опита и творческия потенциал на две поколения архитекти, всички членове на Камарата на архитектите в България с Пълна проектантска правоспособност.

Ние проектираме :: административни сгради, болници и поликлиники, производствени предприятия, жилищни блокове, индивидуални къщи и вили, интериори. Работим с изявени специалисти инженери, като сформираме екип в зависимост от спецификата на сградата. Доказали сме своята обективност в работния процес и коректност към нашите клиенти и партньори.